Byggprocessen

Från vårt första möte, till att ni kliver in i ert drömboende, är vi med. Vi hjälper er att forma ert nya hem, allt utifrån era önskemål, behov och förutsättningar. Mälarvillan är vana att hantera det praktiska med tomt och bygglov och kan omvandla det drömhus ni ser framför er till en ritning. Vi kan ta hela bygget från start till mål eller bara leverera stommen om ni vill göra resten själva. Vi finns där ni behöver oss.

PRAKTISKA FRÅGOR FRÅN OSS

• När ska vi bygga erat hus
• Finns det en tomt? Om det inte finns har vi ett brett kontaktnät och håller oss uppdaterade om tillgängliga tomter.
• Vilka ekonomiska ramar ska vi anpassa oss efter?
• Entreprenadform? Ska vi leverera ditt hus som en stomme, husbyggsats eller nyckelfärdigt hus?

SÅ LÅNG TID TAR BYGGPROCESSEN

• Hur lång tid tar Bygglov? Det kan ta 10–12 veckor innan er kommun godkänner bygglovet.
• När är byggstarten? Från slutgiltiga avtalshandlingar tar det cirka 14–16 veckor innan stommen är färdig att levereras.
• Hur lång är byggtiden? Från att stommen är på plats till att huset står klart tar det cirka 26–28 veckor.

Steg 1 – Uppstart

Ingen fundering eller dröm är för stor eller liten. När vi träffas första gången pratar vi igenom allt tillsammans. Här drar vi de första strecken till det som kommer att bli ert skräddarsydda hus. Den ekonomiska biten är en av de viktigaste frågorna och precis i början får ni en prisindikation baserad på den ungefärliga standard ni önskar. Du kommer även få en större inblick hur själva byggprocessen går till.

Banken
Ju tidigare ni har kontakt med er bank, desto bättre. Vet vi vilka ramar vi tillsammans har att röra oss med blir det enklare för oss att ge bra råd kring byggyta, planlösning, materialval ,markarbete, med mera. Som ett resultat av detta kan vi nu börja planera för ett verkligt resultat.

Steg 2 – Ritning

För oss finns ingen begränsning i varken utformning eller planlösning. Ni kanske redan har sett ert drömhus? Eller finns det bara i fantasin? Utifrån era önskemål ritar vi allt från grunden. Vill ni hellre att vi kommer med förslag, har vi många husförslag för att inspirera. Ibland kan detaljplanens bestämmelser och andra förutsättningar påverka husbygget. Vi går därför igenom detta tillsammans och samskapar sedan det allra bästa för just er.

Offert
Så fort ni är nöjda med ritningen och era personliga val över er framtida Mälarvilla får ni en offert. Här ingår en leveransdeklaration som visar allt material och är huset nyckelfärdigt ingår även en så kallad entreprenadbeskrivning som visar omfattningen av entreprenaden.

Lånelöfte
Vi hjälper er att göra en produktionskostnadskalkyl som ni kan visa upp för banken om ni behöver ett lånelöfte.

Avtal
När finansieringen är klar och ni är nöjda med utformningen av huset skriver vi ett avtal.

KA – Kontrollansvarig
I detta stadie är det nu dags för er att välja kontrollansvarig (KA) – en person med rätt fackkunskap och certifiering. En KA finns för att säkerställa att byggnormer och regler följs.

Nybyggnadskarta & bygglovsansökan
Ni ska nu beställa en nybyggnadskarta från er kommun där markens höjd och höjdkurvor finns med och där vi ritar in ert framtida hus. Kartan sätter vi samman med övriga kompletta bygglovshandlingar för er bygglovsansökan och hjälper er att lämna in den. Nu kan husets exteriör och placering inte ändras.

Steg 3 – Inredning

Vid steg 3 börjar vi gå igenom alla val för er inredning. Vilka färger och material vill ni ha för att det ska kännas som hemma för just er? Några särskilda behov? Vi och våra erfarna samarbetspartners ger er råd, tips och trender. Som ett resultat av detta kommer vi se till att inredningen i ditt hem kommer att passa dig helt perfekt.

Avrop
När alla val är klara gör vi nu ett så kallat avrop. Det betyder att ni skriver under handlingar för de materialval ni gjort. Dessa är alltså era slutgiltiga avtalshandlingar. Här går det inte längre att göra några ändringar. Om ni köper ett nyckelfärdigt
hus av oss får ni ett datum när kontraktsarbetena ska vara klara och om ni köper en stomme får ni ett slutligt datum för leverans.

Steg 4 – Bygge

Så fort bygglovet är godkänt börjar äntligen själva byggprocessen. Köper ni en stomme av oss är det här ert egna arbete med att samordna byggandet av ert hus tar vid. Är det ett nyckelfärdigt hus som väntar får ni nu en egen projektledare med byggtekniska kunskaper som ansvarar för husprojektet gentemot dig som kund.

Projektering
Din projektledare ser till att olika handlingar, såsom energiberäkning, projektering och försäkringar beställs. Dessa handlingar är underlag i det obligatoriska möte som kallas Tekniskt samråd och som hålls hos er kommun tillsammans med er och kontrollansvarig. Efter detta möte utfärdar kommunen ett startbesked som är ett klartecken på att ni nu kan börja bygga. Därefter skickas en anmälan om anslutning till kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning in. Det är också dags att göra en anmälan om byggström hos ert elbolag.

Markarbetet
Vi träffas tillsammans med grundentreprenören på tomten för att diskutera grundförutsättningarna och planeringen. Därefter gör vi de anmälningar till kommunen som behövs för att kunna sätta igång markarbetet.

Finansiering för huset
Nu är det dags att sätta upp finansieringen för huset, ett byggkreditiv, vilket är ett lån hos banken för att bygga upp ert hus. Lånet läggs upp så att ni lånar lite pengar i taget, allt eftersom huset färdigställs.

Husleverans & bygge
Som kund hos oss har ni möjlighet att besöka vår fabrik och se när ert hus tillverkas. Stommen levereras sedan och monteras. Huset börjar äntligen ta form! Självklart säger er projektledare till när det är dags, så att ni kan vara på plats för att se det hela. Er projektledare ansvarar för all samordning med alla inblandade.

Steg 5 – Besiktning

En oberoende besiktningsman som ni valt gör en slutbesiktning av huset där ni, din projektledare och er kontrollansvarige är med. Besiktningsmannen kommer att bestämma om ni har fått vad ni har köpt enligt avtalet med oss, och om entreprenaden anses vara färdig och godkänd. Besiktningsmannen skriver då ett protokoll som var och en får ett exemplar av.

Slutbesked för inflyttning
I samband med slutbesiktningen görs även ett så kallat slutsamråd för att få ett slutbesked av kommunen. Där säkerställs det att kontrollplanen och andra villkor i startbeskedet från kommunen har följts. Ett slutbesked behövs för att få flytta in i huset. När detta väl är klart har byggprocessen nått sitt slut och som ett resultat av detta får ni nu flytta in i ert nya drömhus.

VÄLKOMMEN HEM!